วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 2 ตุลาคม 2555


วันที่ 2 ตุลาคม 2555
ช่วงเช้า
-ลงชื่อการปฏิบัติการ  
-สอนซ่อมเสริม 
ช่วงบ่าย
-สอนภาษาไทยคาบที่ 3,4 ชั้น ป.5/1,.5/2 ตามตาราง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น