วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 13 กันยายน 2555


วันที่ 13 กันยายน 2555
-ลงชื่อการปฏิบัติการ  
-สอนซ่อมเสริม  
 -สอนภาษาไทยคาบที่3.5/4 ตามตาราง
ช่วงบ่าย
   -ตรวจเช็คงานนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น