วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 24 กันยายน 2555


วันที่ 24 กันยายน 2555
ช่วงเช้า
-ลงชื่อการปฏิบัติการ  
-สอนซ่อมเสริม 
ช่วงบ่าย
  -สอนภาษาไทยคาบที่1,3,5 ชั้น ป.5/3,.5/1,.5/2 ตามตารางไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น