วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 20 กันยายน 2555


วันที่ 20 กันยายน 2555
ช่วงเช้า
-ลงชื่อการปฏิบัติการ  
-สอนซ่อมเสริม 
 -สอนภาษาไทยคาบที่3.5/4 ตามตาราง
ช่วงบ่าย
-พิมพ์ข้อสอบให้ครูในสายชั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น