วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 11 กันยายน 2555


วันที่ 11 กันยายน 2555
-ลงชื่อการปฏิบัติการ  
-สอนซ่อมเสริม  
-สอนภาษาไทยคาบที่ 4,5 ชั้น ป.5/4,.5/3 ตามตาราง
ช่วงบ่าย
-ช่วยงานครูในสายชั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น