วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 24 สิงหาคม 2555


วันที่ 24 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
    -สอนซ่อมเสริม
   -ประชุมชี้แจงกับท่าน ผอและรอง ผอ ตามระเบียบวาระ
 ช่วงบ่าย
-ช่วยครูในสายชั้นจัดทำเนียบครูในสายชั้นป.5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น