วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

29 มิถุนายน 2555


วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -สอนซ่อมเสริม
                     -ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดบอร์ดในห้องประจำชั้น
ช่วงบ่าย
-ช่วยครูประจำสีฟ้าสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีฟ้า และร่วมกันร้องเพลงเชียร์กับครูประจำสีฟ้า

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

28 มิถุนายน 2555


วันที่ 28 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -สอนซ่อมเสริม
                     -สอนภาษาไทยคาบที่3.5/4 ตามตาราง
ช่วงบ่าย
-ช่วยครูประจำสีฟ้าสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีฟ้า และร่วมกันร้องเพลงเชียร์กับครูประจำสีฟ้า

27 มิถุนายน 2555


วันที่ 27 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
                  -เป็นพี่เลี้ยงคอมพิวเตอร์ในคาบที่2,3 นักเรียนชั้น ป.5/4และ ป.5/2
ช่วงบ่าย
  -สอนภาษาไทย ป.5/4และ ป.5/3 คาบที่ 3,4ตามตาราง
 -ช่วยครูประจำสีฟ้าสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีฟ้า และร่วมกันร้องเพลงเชียร์กับครูประจำสีฟ้า

26 มิถุนายน 2555


วันที่ 26 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
                  -สอนภาษาไทย ป.5/1คาบที่ 3ตามตาราง

ช่วงบ่าย
  -สอนภาษาไทย ป.5/1คาบที่ 3ตามตาราง
 -ช่วยครูประจำสีฟ้าสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีฟ้า และร่วมกันร้องเพลงเชียร์กับครูประจำสีฟ้า


25 มิถุนายน 2555


วันที่ 25 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
                  -สอนภาษาไทย ป.5/3 ในคาบสามในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์ให้นักเรียนเขียนตามคำบอกเป็นภาษาก็อยในหน่วยที่3
-สอนภาษาไทย ป.5/1ในคาบสามในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์ให้นักเรียนเขียนตามคำบอกเป็นภาษาก็อยในหน่วยที่3
-สอนภาษาไทย ป.5/2ในคาบสามในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์ให้นักเรียนเขียนตามคำบอกเป็นภาษาก็อยในหน่วยที่3
ช่วงบ่าย
 -ช่วยครูประจำสีฟ้าสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีฟ้า และร่วมกันร้องเพลงเชียร์กับครูประจำสีฟ้า

22 มิถุนายน 2555


  วันที่ 22 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
                  - ช่วยครูในสายชั้นสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย
ช่วงบ่าย
 -ช่วยครูประจำสีฟ้าสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีฟ้า และร่วมกันร้องเพลงเชียร์กับครูประจำสีฟ้า

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

21 มิถุนายน 2555


วันที่ 21 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
                -ลงชื่อการปฏิบัติการ
- สอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทยให้นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
-สอนภาษาไทย ป.5/4 ในคาบสามในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์สุ่มนักเรียนโต้ตอบคำถามในคำถามท้าสมองและร่วมกันอ่านเรื่อง เงาะป่าซาไกพร้อมกัน

ช่วงบ่าย
-สอนลูกเสือนักเรียนชั้นป.5
-ช่วยครูประจำสีฟ้าสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีฟ้า 

20 มิถุนายน 2555


วันที่ 20 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
   – ลงชื่อการปฏิบัติการ
   - ช่วยครูในสายชั้นสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย
- เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น.ห้อง ป.5/4เรื่องการทำการ์ดวันแม่แห่งชาติ
การแทรกรูป การวางรูปร่าง ออกแบบต่างๆต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว
  - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น. ห้อง ป.5/2เรื่องการทำการ์ดวันแม่แห่งชาติ
การแทรกรูป การวางรูปร่าง ออกแบบต่างๆต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว
ช่วงบ่าย
   -สอนภาษาไทย ป.5/4 ในคาบสี่ในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์ให้นักเรียนเขียนตามคำบอกเป็นภาษาก็อยในหน่วยที่3
-สอนภาษาไทย ป.5/3 ในคาบห้าในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์ให้นักเรียนเขียนตามคำบอกเป็นภาษาก็อยในหน่วยที่3

19 มิถุนายน 2555

18 มิถุนายน 2555


วันจันทร์ที่ 18มิถุนายนและวันอังคารที่ 19  2555
                ***ลากิจ***
                ***หมายเหตุ
                - ไปลงนามการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)ปี 2555    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

15 มิถุนายน 2555


วันที่ 15 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
                -ลงชื่อการปฏิบัติการ
- ช่วยครูในสายชั้นสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย
                ช่วงบ่าย
                -ช่วยครูพี่เลี้ยงทำบอร์ดข้อตกลงต่างๆในห้องเรียน

14 มิถุนายน 2555


วันที่ 14  มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
   – ลงชื่อการปฏิบัติการ
   - ช่วยครูในสายชั้นสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย
   -สอนภาษาไทย ป.5/4 ในคาบสามในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์ให้นักเรียนบทร้อยกลอนในเรื่องเพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์พร้อมๆกัน
ช่วงบ่าย
-สอนลูกเสือนักเรียนชั้น ป.5

13 มิถุนายน 2555


วันที่ 13 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า 
   – ลงชื่อการปฏิบัติการ
   - ช่วยครูในสายชั้นสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย
- เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น.ห้อง ป.5/4เรื่องการทำการ์ดวันแม่แห่งชาติ
การแทรกรูป การวางรูปร่าง ออกแบบต่างๆ
  - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น. ห้อง ป.5/2เรื่องการทำการ์ดวันแม่แห่งชาติ
การแทรกรูป การวางรูปร่าง ออกแบบต่างๆ
ช่วงบ่าย
        -สอนภาษาไทย ป.5/4ในคาบสี่ในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์สุ่มนักเรียนอ่านเรื่องเพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์
-สอนภาษาไทย ป.5/3ในคาบห้าในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์ให้นักเรียนบทร้อยกลอนในเรื่องเพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์พร้อมๆกัน

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

12 มิถุนายน 2555


วันที่ 12 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า 
   – ลงชื่อการปฏิบัติการ
   - ช่วยครูในสายชั้นสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย
                   -สอนภาษาไทย ป.5/1 ในคาบสามในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์ให้นักเรียนบทร้อยกลอนในเรื่องเพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์พร้อมๆกัน
ช่วงบ่าย
           -สอนภาษาไทย ป.5/2 ในคาบสี่ในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์ให้นักเรียนบทร้อยกลอนในเรื่องเพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์พร้อมๆกัน

11 มิถุนายน 2555


 ช่วงเช้า 
   – ลงชื่อการปฏิบัติการ
   - ช่วยครูในสายชั้นสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย
                -สอนภาษาไทย ป.5/3 ในคาบแรกในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์สุ่มนักเรียนอ่านเรื่องเพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์
                   -สอนภาษาไทย ป.5/1 ในคาบสามในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์สุ่มนักเรียนอ่านเรื่องเพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์
ช่วงบ่าย
         -เข้าร่วมประชุมกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน
        -สอนภาษาไทย ป.5/2 ในคาบห้าในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์สุ่มนักเรียนอ่านเรื่องเพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

8 มิถุนายน 2555


   วันที่ 8 มิถุนายน  2555
ภาคเช้า
  – ลงชื่อการปฏิบัติการ
-   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง  , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
- ประชุมพร้อมผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการเวลา 08:45น .หลังจากการคุมแถวเสร็จเรื่องการตรวจสอบคู่มือปฏิบัติการ

ภาคบ่าย
-จัดบอดร์วันไหว้ครู

7 มิถุนายน 2555


     วันที่ 7 มิถุนายน 2555
ภาคเช้า
  – ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - ช่วยครูในสายชั้นสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย
  - อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมานิเทศนักศึกษา
ภาคบ่าย
-พี้เลี้ยงสอนวิชาลูกเสือ
-รับมอบหมายจากครูพี่เลี้ยงให้พิมพ์ตารางเวรของนักเรียนชั้น ป5/2

6 มิถุนายน 2555

ลากิจ 
ไปประชุมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มหาวิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

5 มิถุนายน 2555


วันที่ 5 มิถุนายนา 2555
ภาคเช้า
   – ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - ช่วยคุมนักเรียนทำเวรประจำวันในตอนเช้าในบริเวณสายชั้น ป.5
   -  ช่วยครูในสายชั้นติดแปะผลงานนักเรียนหน้าห้องอาเซียนศึกษา
   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
   -สอนวิชาภาษาไทยร่วมกับครูพี่เลี้ยงในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น.ห้อง ป.5/3หน่วยที่2 น้อมรำลึกพระคุณครู                 กิจกรรม -  ให้เด็กฟังเพลงพระคุณที่สามจากเครื่องเสียงและร้องเพลงตามไปด้วยเนื้อหาจะอยู่ในหนังสือเรียน
   -   ให้เด็กกล่าวบทสวดเคารพครูเป็นทำนองสรภัญญะพร้อมกัน
   - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น.ห้อง ป.5/1หน่วยที่2 น้อมรำลึกพระคุณครู
กิจกรรม -  ให้นักเรียนฟังเพลงพระคุณที่สามจากเครื่องเสียงและร้องเพลงตามไปด้วยเนื้อหาจะอยู่ในหนังสือเรียน
-   ให้นักเรียนกล่าวบทสวดเคารพครูเป็นทำนองสรภัญญะพร้อมกัน
- ให้อ่านบทละครเรื่องเงาะป่า ตอน คนังและไม่ไผ่ไปเที่ยวป่าพร้อมกัน
ภาคบ่าย    
-หาข้อมูลการจัดทำป้ายนิเทศในหัวข้อ วันไหว้ครู  เช่น ประวัติ ดอกไม้ที่ใช้สำหรับวันไหว้ครู



1 มิถุนายน 2555


วันที่ 1มิถุนายน 2555
ภาคเช้า
  – ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - รับนักเรียนหน้าประตู
  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
 - ประชุมพร้อมผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการเวลา 08:45น .หลังจากการคุมแถวเสร็จเรื่องการจัดทำ ป้ายนิเทศ วันวิสาฆบูชา
-เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับวันวิสาฆบูชาเพื่อที่จะทำป้ายนิเทศ

 ภาคบ่าย  
 
-ร่วมการจัดป้ายนิเทศ ร่วมกับครูพี่เลี้ยงและครูในสายชั้น ป.5