วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 19 กันยายน 2555


วันที่ 19 กันยายน 2555
ช่วงเช้า
-ลงชื่อการปฏิบัติการ  
-สอนซ่อมเสริม 
-เป็นพี่เลี้ยงคอมพิวเตอร์ในคาบที่2,3 นักเรียนชั้น ป.5/4และ ป.5/2
ช่วงบ่าย
   -สอนภาษาไทยคาบที่ 4,5 ชั้น ป.5/4,.5/3 ตามตาราง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น