วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 15 สิงหาคม 2555


วันที่ 15 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
    -สอนซ่อมเสริม
   -เป็นพี่เลี้ยงคอมพิวเตอร์ในคาบที่2,3 นักเรียนชั้น ป.5/4และ ป.5/2
 ช่วงบ่าย
-เตรียมอุปกรณ์การจัดป้ายนิเทศอาคารเรียนใหม่
-สอนภาษาไทยคาบที่ 4,5 ชั้น ป.5/4,.5/3 ตามตาราง
-จัดป้ายนิเทศอาคารเรียนใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น