วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 7 กันยายน 2555


วันที่ 7 กันยายน 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
    -สอนซ่อมเสริม
ช่วงบ่าย
-          ตรวจงานนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น