วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 28 สิงหาคม 2555


วันที่ 28 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
  -พานักเรียนไปอ่านข่าว (นักข่าว  วัยเยาว์)
    -สอนซ่อมเสริม
   -สอนภาษาไทยคาบที่ 3,4 ชั้น ป.5/1,.5/2 ตามตาราง

ช่วงบ่าย
-ช่วยครูในสายชั้นจัดบอร์ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น