วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 30 สิงหาคม 2555


วันที่ 30 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
    -สอนซ่อมเสริม
    -ช่วยครูในสายชั้นป.5จัดห้อง,จัดป้ายนิเทศต่างๆ
     -สอนภาษาไทยคาบที่3.5/4 ตามตาราง
ช่วงบ่าย
    -ช่วยครูในสายชั้นป.5จัดห้องเรียนติดป้ายนิเทศของกลุ่มสาระต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น