วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 2 ตุลาคม 2555


วันที่ 2 ตุลาคม 2555
ช่วงเช้า
-ลงชื่อการปฏิบัติการ  
-สอนซ่อมเสริม 
ช่วงบ่าย
-สอนภาษาไทยคาบที่ 3,4 ชั้น ป.5/1,.5/2 ตามตาราง


วันที่ 1 ตุลาคม 2555


วันที่ 1 ตุลาคม 2555
ช่วงเช้า
-ลงชื่อการปฏิบัติการ  
-สอนซ่อมเสริม
 -ตรวจเช็คงานนักเรียน
ช่วงบ่าย
  -สอนภาษาไทยคาบที่1,3,5 ชั้น ป.5/3,.5/1,.5/2 ตามตาราง

วันที่ 28 กันยายน 2555


วันที่ 28 กันยายน 2555
ช่วงเช้า
-ลงชื่อการปฏิบัติการ  
-สอนซ่อมเสริม 
ช่วงบ่าย
            -ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบปรับแก้

วันที่ 27กันยายน 2555


วันที่ 27กันยายน 2555
ช่วงเช้า
-ลงชื่อการปฏิบัติการ  
-สอนซ่อมเสริม 
   -สอนภาษาไทยคาบที่3.5/4 ตามตาราง
 ช่วงบ่าย
            -ช่วยปริ๊นงานให้ครูพี่เลี้ยง

วันที่ 26 กันยายน 2555


วันที่ 26 กันยายน 2555
ช่วงเช้า
-ลงชื่อการปฏิบัติการ  
-สอนซ่อมเสริม 
-เป็นพี่เลี้ยงคอมพิวเตอร์ในคาบที่2,3 นักเรียนชั้น ป.5/4และ ป.5/2
ช่วงบ่าย
   -สอนภาษาไทยคาบที่ 4,5 ชั้น ป.5/4,.5/3 ตามตาราง

วันที่ 25 กันยายน 2555


วันที่ 25 กันยายน 2555
ช่วงเช้า
-ลงชื่อการปฏิบัติการ  
-สอนซ่อมเสริม 
ช่วงบ่าย
-สอนภาษาไทยคาบที่ 3,4 ชั้น ป.5/1,.5/2 ตามตาราง

วันที่ 24 กันยายน 2555


วันที่ 24 กันยายน 2555
ช่วงเช้า
-ลงชื่อการปฏิบัติการ  
-สอนซ่อมเสริม 
ช่วงบ่าย
  -สอนภาษาไทยคาบที่1,3,5 ชั้น ป.5/3,.5/1,.5/2 ตามตารางวันที่ 21 กันยายน 2555


วันที่ 21 กันยายน 2555
ช่วงเช้า
-ลงชื่อการปฏิบัติการ  
-สอนซ่อมเสริม 
ช่วงบ่าย
ช่วยงานครูพี่เลี้ยงวันที่ 20 กันยายน 2555


วันที่ 20 กันยายน 2555
ช่วงเช้า
-ลงชื่อการปฏิบัติการ  
-สอนซ่อมเสริม 
 -สอนภาษาไทยคาบที่3.5/4 ตามตาราง
ช่วงบ่าย
-พิมพ์ข้อสอบให้ครูในสายชั้น

วันที่ 19 กันยายน 2555


วันที่ 19 กันยายน 2555
ช่วงเช้า
-ลงชื่อการปฏิบัติการ  
-สอนซ่อมเสริม 
-เป็นพี่เลี้ยงคอมพิวเตอร์ในคาบที่2,3 นักเรียนชั้น ป.5/4และ ป.5/2
ช่วงบ่าย
   -สอนภาษาไทยคาบที่ 4,5 ชั้น ป.5/4,.5/3 ตามตาราง

วันที่ 17-18 กันยายน 2555


วันที่ 17-18 กันยายน 2555
ลาป่วยกลับไปหาหมอที่นราธิวาส(หมอนัด)

วันที่ 14 กันยายน 2555


วันที่ 14 กันยายน 2555
-ลงชื่อการปฏิบัติการ            
-สอนซ่อมเสริม 
 ช่วงบ่าย
-ตรวจผลงานนักเรียน

วันที่ 13 กันยายน 2555


วันที่ 13 กันยายน 2555
-ลงชื่อการปฏิบัติการ  
-สอนซ่อมเสริม  
 -สอนภาษาไทยคาบที่3.5/4 ตามตาราง
ช่วงบ่าย
   -ตรวจเช็คงานนักเรียน

วันที่ 12 กันยายน 2555


วันที่ 12 กันยายน 2555      
-ลงชื่อการปฏิบัติการ  
-สอนซ่อมเสริม  
  -เป็นพี่เลี้ยงคอมพิวเตอร์ในคาบที่2,3 นักเรียนชั้น ป.5/4และ ป.5/2
ช่วงบ่าย
   -สอนภาษาไทยคาบที่ 4,5 ชั้น ป.5/4,.5/3 ตามตาราง

วันที่ 11 กันยายน 2555


วันที่ 11 กันยายน 2555
-ลงชื่อการปฏิบัติการ  
-สอนซ่อมเสริม  
-สอนภาษาไทยคาบที่ 4,5 ชั้น ป.5/4,.5/3 ตามตาราง
ช่วงบ่าย
-ช่วยงานครูในสายชั้น

วันที่ 10 กันยายน 2555


วันที่ 10 กันยายน 2555
ช่วงเช้า
 -ลงชื่อการปฏิบัติการ  
-ให้นักเรียนอ่านข่าวประชาสัมพันธ์
-สอนซ่อมเสริม
ช่วงบ่าย
  -สอนภาษาไทยคาบที่1,3,5 ชั้น ป.5/3,.5/1,.5/2 ตามตาราง
    - ตรวจงานนักเรียน

วันที่ 7 กันยายน 2555


วันที่ 7 กันยายน 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
    -สอนซ่อมเสริม
ช่วงบ่าย
-          ตรวจงานนักเรียน

วันที่ 6 กันยายน 2555


วันที่ 6 กันยายน 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
    -สอนซ่อมเสริม
     -สอนภาษาไทยคาบที่3.5/4 ตามตาราง
ช่วงบ่าย
-          ช่วยครูในสายชั้นจัดห้องทำความสะอาด

วันที่3-5 กันยายน 2555


วันที่3-5 กันยายน 2555
(งานมหกรรมเปิดโลกการศึกษา)
-          รับหน้าที่เป็นฝ่ายปฏิคม และหน้าที่รับลงทะเบียนนักเรียนทุกเครือข่ายที่มาแข่งขันทางด้านทักษะภาษาไทย
-          ช่วยงานคณะกรรมการตัดสินทางวิชาการของภาษาไทย
-          ช่วยเรียบเรียงเกีตรติบัตรของสำนักงานเขตการศึกษา(สพป.นศ3)
-          เป็นพี่เลี้ยงการศึกษาการใช้ Teblet

วันที่ 31 สิงหาคม 2555


วันที่ 31 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
    -สอนซ่อมเสริม
    -ช่วยงานครูในสายชั้นป.6
ช่วงบ่าย
-ทำความสะอาดอาคารเรียนใหม่เพื่อเตรียมงานเปิดโลกการศึกษา

วันที่ 30 สิงหาคม 2555


วันที่ 30 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
    -สอนซ่อมเสริม
    -ช่วยครูในสายชั้นป.5จัดห้อง,จัดป้ายนิเทศต่างๆ
     -สอนภาษาไทยคาบที่3.5/4 ตามตาราง
ช่วงบ่าย
    -ช่วยครูในสายชั้นป.5จัดห้องเรียนติดป้ายนิเทศของกลุ่มสาระต่างๆ

วันที่ 29 สิงหาคม 2555


วันที่ 29 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
    -สอนซ่อมเสริม
    -ช่วยครูในสายชั้นป.5จัดห้อง,จัดป้ายนิเทศต่างๆ
ช่วงบ่าย
   -สอนภาษาไทยคาบที่ 4,5 ชั้น ป.5/4,.5/3 ตามตาราง

วันที่ 28 สิงหาคม 2555


วันที่ 28 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
  -พานักเรียนไปอ่านข่าว (นักข่าว  วัยเยาว์)
    -สอนซ่อมเสริม
   -สอนภาษาไทยคาบที่ 3,4 ชั้น ป.5/1,.5/2 ตามตาราง

ช่วงบ่าย
-ช่วยครูในสายชั้นจัดบอร์ด

วันที่ 27 สิงหาคม 2555วันที่ 27 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
    -สอนซ่อมเสริม
ช่วงบ่าย
  -สอนภาษาไทยคาบที่1,3,5 ชั้น ป.5/3,.5/1,.5/2 ตามตาราง

วันที่ 24 สิงหาคม 2555


วันที่ 24 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
    -สอนซ่อมเสริม
   -ประชุมชี้แจงกับท่าน ผอและรอง ผอ ตามระเบียบวาระ
 ช่วงบ่าย
-ช่วยครูในสายชั้นจัดทำเนียบครูในสายชั้นป.5

วันที่ 23 สิงหาคม 2555


วันที่ 23 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
    -สอนซ่อมเสริม
   -สอนภาษาไทยคาบที่3.5/4 ตามตาราง
ช่วงบ่าย
-เข้าประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร+ครู เรื่อง การเปิดโลกการศึกษา

วันที่ 22 สิงหาคม 2555


วันที่ 22 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
    -สอนซ่อมเสริม
     -เป็นพี่เลี้ยงคอมพิวเตอร์ในคาบที่2,3 นักเรียนชั้น ป.5/4และ ป.5/2
ช่วงบ่าย
-สอนภาษาไทยคาบที่ 4,5 ชั้น ป.5/4,.5/3 ตามตาราง

17 ,21, สิงหาคม 2555

ลากลับไปรายอ (รายอ อิดิลฟิตรี)

วันที่ 16 สิงหาคม 2555


วันที่ 16 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
    -สอนซ่อมเสริม
   -สอนภาษาไทยคาบที่3.5/4 ตามตาราง
ช่วงบ่าย
   -จัดป้ายนิเทศอาคารเรียนใหม่

วันที่ 15 สิงหาคม 2555


วันที่ 15 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
    -สอนซ่อมเสริม
   -เป็นพี่เลี้ยงคอมพิวเตอร์ในคาบที่2,3 นักเรียนชั้น ป.5/4และ ป.5/2
 ช่วงบ่าย
-เตรียมอุปกรณ์การจัดป้ายนิเทศอาคารเรียนใหม่
-สอนภาษาไทยคาบที่ 4,5 ชั้น ป.5/4,.5/3 ตามตาราง
-จัดป้ายนิเทศอาคารเรียนใหม่

วันที่ 14 สิงหาคม 2555


วันที่ 14 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
    -สอนซ่อมเสริม
   -สอนภาษาไทยคาบที่ 3,4 ชั้น ป.5/1,.5/2 ตามตาราง
ช่วงบ่าย
-เตรียมอุปกรณ์การจัดป้ายนิเทศอาคารเรียนใหม่