วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

7 มิถุนายน 2555


     วันที่ 7 มิถุนายน 2555
ภาคเช้า
  – ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - ช่วยครูในสายชั้นสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย
  - อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมานิเทศนักศึกษา
ภาคบ่าย
-พี้เลี้ยงสอนวิชาลูกเสือ
-รับมอบหมายจากครูพี่เลี้ยงให้พิมพ์ตารางเวรของนักเรียนชั้น ป5/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น