วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

12 มิถุนายน 2555


วันที่ 12 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า 
   – ลงชื่อการปฏิบัติการ
   - ช่วยครูในสายชั้นสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย
                   -สอนภาษาไทย ป.5/1 ในคาบสามในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์ให้นักเรียนบทร้อยกลอนในเรื่องเพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์พร้อมๆกัน
ช่วงบ่าย
           -สอนภาษาไทย ป.5/2 ในคาบสี่ในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์ให้นักเรียนบทร้อยกลอนในเรื่องเพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์พร้อมๆกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น