วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

25 มิถุนายน 2555


วันที่ 25 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
                  -สอนภาษาไทย ป.5/3 ในคาบสามในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์ให้นักเรียนเขียนตามคำบอกเป็นภาษาก็อยในหน่วยที่3
-สอนภาษาไทย ป.5/1ในคาบสามในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์ให้นักเรียนเขียนตามคำบอกเป็นภาษาก็อยในหน่วยที่3
-สอนภาษาไทย ป.5/2ในคาบสามในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์ให้นักเรียนเขียนตามคำบอกเป็นภาษาก็อยในหน่วยที่3
ช่วงบ่าย
 -ช่วยครูประจำสีฟ้าสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีฟ้า และร่วมกันร้องเพลงเชียร์กับครูประจำสีฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น