วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

11 มิถุนายน 2555


 ช่วงเช้า 
   – ลงชื่อการปฏิบัติการ
   - ช่วยครูในสายชั้นสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย
                -สอนภาษาไทย ป.5/3 ในคาบแรกในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์สุ่มนักเรียนอ่านเรื่องเพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์
                   -สอนภาษาไทย ป.5/1 ในคาบสามในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์สุ่มนักเรียนอ่านเรื่องเพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์
ช่วงบ่าย
         -เข้าร่วมประชุมกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน
        -สอนภาษาไทย ป.5/2 ในคาบห้าในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์สุ่มนักเรียนอ่านเรื่องเพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น