วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

26 มิถุนายน 2555


วันที่ 26 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
                  -สอนภาษาไทย ป.5/1คาบที่ 3ตามตาราง

ช่วงบ่าย
  -สอนภาษาไทย ป.5/1คาบที่ 3ตามตาราง
 -ช่วยครูประจำสีฟ้าสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีฟ้า และร่วมกันร้องเพลงเชียร์กับครูประจำสีฟ้า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น