วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

14 มิถุนายน 2555


วันที่ 14  มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
   – ลงชื่อการปฏิบัติการ
   - ช่วยครูในสายชั้นสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย
   -สอนภาษาไทย ป.5/4 ในคาบสามในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์ให้นักเรียนบทร้อยกลอนในเรื่องเพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์พร้อมๆกัน
ช่วงบ่าย
-สอนลูกเสือนักเรียนชั้น ป.5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น