วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

5 มิถุนายน 2555


วันที่ 5 มิถุนายนา 2555
ภาคเช้า
   – ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - ช่วยคุมนักเรียนทำเวรประจำวันในตอนเช้าในบริเวณสายชั้น ป.5
   -  ช่วยครูในสายชั้นติดแปะผลงานนักเรียนหน้าห้องอาเซียนศึกษา
   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
   -สอนวิชาภาษาไทยร่วมกับครูพี่เลี้ยงในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น.ห้อง ป.5/3หน่วยที่2 น้อมรำลึกพระคุณครู                 กิจกรรม -  ให้เด็กฟังเพลงพระคุณที่สามจากเครื่องเสียงและร้องเพลงตามไปด้วยเนื้อหาจะอยู่ในหนังสือเรียน
   -   ให้เด็กกล่าวบทสวดเคารพครูเป็นทำนองสรภัญญะพร้อมกัน
   - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น.ห้อง ป.5/1หน่วยที่2 น้อมรำลึกพระคุณครู
กิจกรรม -  ให้นักเรียนฟังเพลงพระคุณที่สามจากเครื่องเสียงและร้องเพลงตามไปด้วยเนื้อหาจะอยู่ในหนังสือเรียน
-   ให้นักเรียนกล่าวบทสวดเคารพครูเป็นทำนองสรภัญญะพร้อมกัน
- ให้อ่านบทละครเรื่องเงาะป่า ตอน คนังและไม่ไผ่ไปเที่ยวป่าพร้อมกัน
ภาคบ่าย    
-หาข้อมูลการจัดทำป้ายนิเทศในหัวข้อ วันไหว้ครู  เช่น ประวัติ ดอกไม้ที่ใช้สำหรับวันไหว้ครูไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น