วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

20 มิถุนายน 2555


วันที่ 20 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
   – ลงชื่อการปฏิบัติการ
   - ช่วยครูในสายชั้นสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย
- เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น.ห้อง ป.5/4เรื่องการทำการ์ดวันแม่แห่งชาติ
การแทรกรูป การวางรูปร่าง ออกแบบต่างๆต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว
  - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น. ห้อง ป.5/2เรื่องการทำการ์ดวันแม่แห่งชาติ
การแทรกรูป การวางรูปร่าง ออกแบบต่างๆต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว
ช่วงบ่าย
   -สอนภาษาไทย ป.5/4 ในคาบสี่ในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์ให้นักเรียนเขียนตามคำบอกเป็นภาษาก็อยในหน่วยที่3
-สอนภาษาไทย ป.5/3 ในคาบห้าในเรื่องหน่วยที่3 เพลินอ่านงานพระราชนิพนธ์ให้นักเรียนเขียนตามคำบอกเป็นภาษาก็อยในหน่วยที่3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น