วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

15 มิถุนายน 2555


วันที่ 15 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
                -ลงชื่อการปฏิบัติการ
- ช่วยครูในสายชั้นสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย
                ช่วงบ่าย
                -ช่วยครูพี่เลี้ยงทำบอร์ดข้อตกลงต่างๆในห้องเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น