วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

28 มิถุนายน 2555


วันที่ 28 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -สอนซ่อมเสริม
                     -สอนภาษาไทยคาบที่3.5/4 ตามตาราง
ช่วงบ่าย
-ช่วยครูประจำสีฟ้าสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีฟ้า และร่วมกันร้องเพลงเชียร์กับครูประจำสีฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น