วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

29 มิถุนายน 2555


วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -สอนซ่อมเสริม
                     -ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดบอร์ดในห้องประจำชั้น
ช่วงบ่าย
-ช่วยครูประจำสีฟ้าสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีฟ้า และร่วมกันร้องเพลงเชียร์กับครูประจำสีฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น