วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

31พ.ค 2555


วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
ภาคเช้า
  – ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
 - รองผู้อำนวยการเรียกประชุมเวลา  09:00น.
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น.ห้อง ป.5/4ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดสรุปใจความสำคัญในเรื่องพระเจ้าสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมากลงในสมุด
ภาคบ่าย    
- สอนวิชาลูกเสือนักเรียนชั้น ป. 5 คาบสุดท้าย  เวลา 14:00-15:00น.เกี่ยวกับการจัดแถว
หมุนซ้าย-ขวา -กลับหลังหัน และวิธีการหมุนที่ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น