วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 29 พ.ค 2555


  วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
ภาคเช้า
  – ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - รับนักเรียนหน้าประตู
  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
  -ช่วยครูในสายชั้นพิมพ์เอกสารบันทึกอายุ น้ำหนัก ส่วนสูงของนักเรียนชั้น ป.5/3
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น.ห้อง ป.5/1 เฉลยแบบฝึกหัดและให้นักเรียนเขียนคำและความหมายของคำ
ภาคบ่าย    
    - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 น.ห้อง ป.5/2เฉลยแบบฝึกหัดและให้นักเรียนเขียนคำและความหมาย ของคำ
     -ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี้ยงให้ไปหาเพลง พระคุณที่สาม  เพื่อประกอบการเรียนการสอน ในหน่วยที่ 2 เรื่อง น้อมรำลึกพระคุณครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น