วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่2  วันที่21 พฤษภาคม 2555
          ภาคเช้า
               -ลงชื่อการปฏิบัติการ
           - รับนักเรียนหน้าประตู
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
            - ถ่ายเอกสารใบงาน ที่ห้องธุรการ
- สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3เวลา 11:00-12:00 น.ห้อง ป.5/1ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ วิเคราะห์ตัวละครในเรื่องพระเจ้าสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมาก         
         ภาคบ่าย
- สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 5เวลา 14:00-15:00 น.ห้อง ป.5/2ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ วิเคราะห์ตัวละครในเรื่องพระเจ้าสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมาก          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น