วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 14 พ.ค 2555


สัปดาห์แรก  
ภาคเช้า
 - ลงชื่อการปฏิบัติการ
- ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง    
                 - แนะนำตัวเองให้กับคณะครูและนักเรียนทุกคนหน้าเสาธง
-พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)
-ทำความรู้จักกับครูหัวหน้าสายชั้น ป.๕และครูพี้เลี้ยง เพื่อรับตารางสอน
ภาคบ่าย
-ช่วยครูตรวจข้อสอบคัดเลือกห้องของนักเรียนชั้น ป.
            -ทำความรู้จักกับนักเรียนและช่วยครูพี่เลี้ยงคุมนักเรียนชั้น ป./
- ผู้อำนวยการโรงเรียนนัดประชุมช่วงหลังเลิกเรียนอีกครั้ง ได้แนะนำครูพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาฝึกสอนได้รู้จัก พร้อมกันและเพื่อที่จะชี้แจงเกี่ยวกับการสอน ภาระงานต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น