วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วัน ที่ 15 พ.ค 2555
ภาคเช้า
  - ลงชื่อการปฏิบัติการ
 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
 -สอนในรายวิชาภาษาไทยร่วมกับครูพี่เลี้ยง ในคาบที่ 3 เวลา11.00-12.00 นักเรียนชั้น ป.5/1  
 - รองผู้อำนวยการมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์
ภาคบ่าย         
            -สอนในรายวิชาภาษาไทยร่วมกับครูพี่เลี้ยง ในคาบที่ 4 เวลา13.00-14.00 นักเรียนชั้น ป.5/2
- พบครูพี่ลี้ยงเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น