วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 23 พ.ค 2555


วันที่ 23 พฤษภาคม 2555
ภาคเช้า
– ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - รับนักเรียนหน้าประตู
   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
  - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น.ห้อง ป.5/4
  - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น. ห้อง ป.5/2
ภาคบ่าย    
     -สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา13.00-14.00 นักเรียนชั้น ป.5/4ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ วิเคราะห์ตัวละครในเรื่องพระเจ้าสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมาก
     -สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 5 เวลา14.00-15.00 นักเรียนชั้น ป.5/3ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ วิเคราะห์ตัวละครในเรื่องพระเจ้าสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น