วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันที่ 16 พฤษภาคม 2555
ภาคเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
 - รับนักเรียนหน้าประตู
  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
  - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น.ห้อง ป.5/4
  - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น. ห้อง ป.5/2
ภาคบ่าย
    -สอนในรายวิชาภาษาไทยร่วมกับครูพี่เลี้ยง ในคาบที่ 4 เวลา13.00-14.00 นักเรียนชั้น ป.5/4
     -สอนในรายวิชาภาษาไทยร่วมกับครูพี่เลี้ยง ในคาบที่ 5 เวลา14.00-15.00 นักเรียนชั้น ป.5/3
     - รองผู้อำนวยประชุมการชี้แจงเกี่ยวกับการปฐมนิเทศผู้ปกครองในวันพรุ่งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น