วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันที่18พฤษภาคม 2555
ภาคเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - รับนักเรียนหน้าประตู
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
                 - รองผู้อำนวยการเรียกประชุมเวลา 08:00-08:45 น.
-สอนในรายวิชาภาษาไทยร่วมกับครูพี่เลี้ยง ในคาบที่ 1 เวลา09.00-10.00 นักเรียนชั้น ป.5/3
ภาคบ่าย
                -ทำแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยที่1
                -ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูพี้เลี้ยงตรวจสอบ เพื่อ ปรับแก้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น