วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่22 พ.ค 2555ภาคเช้า
– ลงชื่อการปฏิบัติการ
 - รับนักเรียนหน้าประตู
 - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
- สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น.ห้อง ป.5/1
ภาคเช้า
- สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 น.ห้อง ป.5/2
- รับแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยที่ 1 ที่ปรับแก้จากครูพี่เลี้ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น