วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 25 พ.ค 2555


       วันที่ 25พฤษภาคม 2555
ภาคเช้า
  – ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - รับนักเรียนหน้าประตู
  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
 - รองผู้อำนวยการเรียกประชุมเวลา  08:45น .หลังจากการคุมแถวเสร็จเพื่อแจ้งภาระงานและข้อตกลงต่างๆ
 ภาคบ่าย    
-บันทึกประวัติโรงเรียน และรายชื่อนักเรียนที่รับผิดชอบในสายชั้น ป.5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น